LS info

geograf - informatik

Něco málo o mně

já

Jmenuji se Lukáš Sitte. Narodil jsem se v roce 1986 v Mostě. Při studiu na Gymnáziu Most jsem se začal zabývat programováním HTML kódu a následné tvorbě webových stránek. Postupně jsem se prokousal i základy PHP a CSS a začal je využívat při programování.

V červnu 2010 jsem dokončil studium oboru Ekonomická a regionální geografie na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Při studiu tohoto oboru jsem poznal všechna základní odvětví geografie a postupně se začal profilovat. Velice mne zaujaly geografické informační systémy (GIS), které v současné době prožívají svůj veliký rozvoj. Z nepřeberného množství geografických disciplín jsem si pro další studium vybral právě GIS a humánní geografii. Konkrétně se jedná o problematiku vývoje využití ploch a krajinného pokryvu (LUCC - Land Use Cover Change). Do této problematiky jsem směřoval i svou bakalářskou práci na téma: Hodnocení vývoje využití ploch v KÚ Most a vytvoření modelu starého Mostu, kterou více popisuji v jiné části tohoto webu.

O dva roky později, v červnu 2012 jsem absolvoval státní závěrečnou zkoušku na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Studium oboru navazující geografie mi ještě více rozšířilo "geografické obzory" a pomohlo prohloubit mé, již dříve nabyté znalosti. Naučil jsem se mnoho věcí zejména z geoinformatiky a také z krajinné ekologie. Při výběru specializace jsem si vybral zaměření na "krajinu a GIS", čemuž bych se chtěl dále věnovat v budoucnu. Pro téma své diplomové práce jsem si vybral problematiku nově vznikajícího jezera Most, které se nachází v katastrálním území města Mostu. Je to téma aktuální a myslím, že i velice zajímavé pro občany města Mostu a celého kraje.


Vzdělání:

2016-2018 - Oceňování nemovitostí - Bankovní institut - Vysoká škola v Praze

2013 - Účetnictví s využitím výpočetní techniky (akreditace MŠMT ČR – č. j. 31 093/11-24/895) - Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o. v Mostě

2010-2012 - Geografie se specializací na krajinu a GIS (Mgr.) - Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L

2009 - získán certifikát ESRI „Learning ArcGIS Desktop"

2006-2010 - Ekonomická a regionální geografie (Bc.) - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Zkušenosti:

  • leden 2012
    praktikant – oddělení GIS na odboru informačního systému Magistrátu města Mostu
    spolupráce s referenty oddělení GIS, aktualizace mapových podkladů města v software ArcGIS

  • 14 .5. 2009 získán certifikát ESRI „Learning ArcGIS Desktop“
    pokročilá práce v ArcGIS (tvorba vrstev, editace, vektorizace, 3D modelace terénu)

  • spolupráce na projektu GA AV ČR (IAA311230901) České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?

  • spolupráce na projektu MMR ČR (WD-19-07-1) Konkurenceschopnost malých měst v České republice

Google+   Follow lukastt86 on Twitter   LinkedIn

TOPlist

Hosting BlueBoard.cz