LS info

geograf - informatik

Tvorba map a plánů

mapa

Vytvářím mapy z volně dostupných podkladů pomocí otevřeného software Quantum GIS.
Všechny mé výstupy odpovídají kvalitativním požadavkům kladeným na mapové zobrazování skutečnosti.


Dostupná podkladová data

 • WMS vrstvy CENIA (životní prostředí)
 • ČÚZK (katastr nemovitostí)
 • město Most
 • ortofoto GEODIS
 • historické mapy (Müllerova, I., II., III. voj. mapování, císařské otisky)
 • SHP vrstvy ARC ČR 500
 • ZABAGED (polohopis a výškopis pro ORP Most)
 • vrstevnice, komunikace, vodní toky a plochy, hranice správních jednotek a katastrálních území, sídla (body i plochy), lesní plochy; atd.

Obsah hotových map

 • mapový rám
 • název
 • popisky
 • legenda
 • grafické měřítko (m, km)
 • severka
 • tiráž
 • formát souboru – PNG (300 dpi), možno i jiné (TIFF, JPEG, PDF, ...)

Cena

Cena map a plánů zavisí na počtu použitých mapových vrstev a objektů v nich a časové náročnosti jejich následných úprav.

Při větším počtu mapových výstupů je možno dohodnout výslednou cenu individuálně.

 • mapová vrstva – 29,- Kč
 • mapový objekt – 9,- Kč
 • práce – 190,- Kč /hod

Např.:

Topografická mapa ORP Most obsahující hranici území, sídla, komunikace, vodní toky a plochy, lesní plochy + popisky ke všem objektům.

 • 5 mapových vrstev
 • cca 30 objektů
 • časová náročnost tvorby – 60 minut
 • Cena topografické mapy ORP Most – 605,- Kč

Google+   Follow lukastt86 on Twitter   LinkedIn

TOPlist

Hosting BlueBoard.cz