O mně

Jmenuji se Lukáš Sitte. Narodil jsem se v roce 1986 v Mostě.

Vzdělání:

 • 2016-2018 - Oceňování nemovitostí - Bankovní institut - Vysoká škola v Praze
 • 2013 - Účetnictví s využitím výpočetní techniky (akreditace MŠMT ČR – č. j. 31 093/11-24/895) - Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o. v Mostě
 • 2010-2012 - Geografie se specializací na krajinu a GIS (Mgr.) - Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L
 • 2009 - získán certifikát ESRI „Learning ArcGIS Desktop"
 • 2006-2010 - Ekonomická a regionální geografie (Bc.) - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Nabídka služeb

WWW

 • tvorba a správa webových stránek vč. zprostředkování hostingových služeb
 • implementace webových šablon ve FLASH, HTML a CSS
 • umístění stránek do internetových firemních katalogů a vyhledávačů

IT

 • kompletace PC (nové sestavy, upgrade, výměna hardware)
 • poradenství a konzultace v oblasti nákupu, stavby a správy PC
 • instalace a optimalizace software

GIS

 • poradenství v oblasti uživatelského GIS
 • tvorba map a plánků (Více)
 • pomoc při instalaci a správě GISu (ArcGIS, Quantum GIS)

Tvorba map

Vytvářím mapy z volně dostupných podkladů pomocí otevřeného software
Quantum GIS.
Všechny mé výstupy odpovídají kvalitativním požadavkům kladeným na mapové zobrazování skutečnosti.

Dostupná podkladová data

 • WMS vrstvy CENIA (životní prostředí)
 • ČÚZK (katastr nemovitostí)
 • město Most
 • ortofoto GEODIS
 • historické mapy (Müllerova, I., II., III. voj. mapování, císařské otisky)
 • SHP vrstvy ARC ČR 500
 • ZABAGED (polohopis a výškopis pro ORP Most)
 • vrstevnice, komunikace, vodní toky a plochy, hranice správních jednotek a katastrálních území, sídla (body i plochy), lesní plochy; atd.

Obsah hotových map

 • mapový rám
 • název
 • popisky
 • legenda
 • grafické měřítko (m, km)
 • severka
 • tiráž
 • formát souboru – PNG (300 dpi), možno i jiné (TIFF, JPEG, PDF, ...)

Cena

Cena map a plánů zavisí na počtu použitých mapových vrstev a objektů v nich a časové náročnosti jejich následných úprav.

 • mapová vrstva – 29,- Kč
 • mapový objekt – 9,- Kč
 • práce – 190,- Kč /hod

Při větším počtu mapových výstupů je možno dohodnout výslednou cenu individuálně.

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitého majetku je prováděno na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání oceňování majetku pro věci nemovité a licence ACONS č. 1147, znaleckého ústavu A – Consult plus, spol. s r.o.

Jsem držitelem certifikátu ze dne 12. 9. 2018, vydaným společností Ambis - Vysoká škola na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci, pro oceňování majetku kategorie "nemovitost", certifikát QAO ev.č. 2238/18 s platností do 12. 9. 2022.

Oceňování

 • působím v okrese Most, Chomutov, Louny, Teplice
 • provádím tržní ocenění všech druhů nemovitostí
 • zpracovávám odhady obvyklé ceny pro hypoteční účely ve spolupráci s:
  Air Bank a.s. a Fio banka, a.s.

Děkuji...
Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.

Kontakt

Mgr. Lukáš Sitte
Česká 755/69, 434 01 Most
IČ: 03026680
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku

Pomocí níže uvedeného formuláře mne můžete kontaktovat:

14 + 2 =